Velkommen

Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS, er oprettet i 1996 af Karna Bøllingtoft og Inger Engelund Poulsen. Begge har mange års erfaring som behandlere i psykiatrien med psykoterapi, supervision og undervisning af forskellige personalegrupper.

Instituttets formål er at udvikle og uddanne i kompetence til at arbejde med terapeutisk kontakt på forskellige niveauer m.h.p. at fremme personlig og psykisk udvikling, sundhed og selvstændighed. Det spænder fra dagligt grundarbejde, hvor det professionelle eller personlige samvær skaber menneskelig udvikling eller psykisk aflastning til psykoterapi.

Instituttet optager ikke flere studerende til den 4-årige uddannelse til psykoterapeut. Denne del af instituttets tilbud afsluttes i foråret 2022 med det igangværende hold.
Vi har truffet denne beslutning på baggrund af vores alder og dermed vores ansvar for at kunne færdiggøre lange forløb.

Grundkursus og Videregående Kursus fortsætter uændret med at udvikle og uddanne kursisternes evner til terapeutisk og jegstyrkende kontakt i alle former for relationsarbejde. Begge kurser giver hver for sig – og ikke mindst tilsammen –  gedigne kompetencer fagligt og personligt.

Vi har stor glæde af fortsat at bruge vores viden og erfaring til at undervise og arbejde med udvikling af grundlæggende teori og metode på psykodynamisk og neuropsykologisk baggrund.

Alle kurser afholdes på Sydfyn på Stenstruplund Kursuscenter.