Optagelseskriterier Uddannelse

Uddannelse i Dynamisk Psykoterapi

Optagelseskriterier.

På den psykoterapeutiske uddannelse optages ansøgere efter følgende 3 kriterier:

1. Uddannelse.
Kvote 1. Ansøgere med en relevant uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse.

Dispensation:
Kvote 2. Ansøgere med en uddannelse, der svarer til professions bachelor eller videregående akademisk uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter.
Optagelsen baseres på en personlig samtale, hvor modenhed, erhvervs- og livserfaring vurderes i forhold til kravene på uddannelsen.
Kvote 3. Ansøgere med andre uddannelser. Optagelse kan ske, hvis ansøgers uddannelse er suppleret med relevante kurser eller efteruddannelser indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved sammenhængende forløb eller 150 timer ved opsplittede forløb). Herudover baseres optagelsen på en personlig samtale, hvor modenhed, erhvervs- og livserfaring vurderes i forhold til kravene på uddannelsen.
Der kan højst optages 25% fra kvote 2 og 3 på hvert hold.

2. Erhvervserfaring.
Ansøgere skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring, dvs. af medmenneskelig karakter.
Erhvervserfaring kan opnås ved frivilligt, ulønnet arbejde, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

3. Psykologisk viden og personlige egenskaber.
Ansøgere skal have gennemført Grundkursus i Terapeutisk Kontakt eller tilsvarende. Ansøgere informeres om hvad det indebærer at uddanne sig til psykoterapeut.

At blive en god psykoterapeut afhænger af såvel personlige som faglige egenskaber, hvorfor ansøgeres personlige kvalifikationer og egnethed vurderes ved en personlig samtale.

Ansøgere skal indsende kort CV samt skriftlig dokumentation i forhold til optagelseskriterierne, f.eks. kopi af eksamensbevis, kursusbeviser, ansættelseskontrakter, anbefalinger m.m.

Merit kan søges, hvis ansøgeren har hele afsluttede studieår med indhold, der svarer til dette Instituts uddannelse.