Om UPS

Præsentation af Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS.

Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS, blev oprettet i 1996 af Karna Bøllingtoft og Inger Engelund Poulsen. Instituttet er blevet positivt evalueret efter regeringens kvalitetskriterier siden november 2008.

Gennem mange års arbejde som behandlere i psykiatrien med psykoterapi, supervision og undervisning af forskellige personalegrupper stødte vi tit på et stort behov for viden om og færdigheder til at arbejde med jeg-svage personer.

Vi grundlagde derfor UPS i 1996, hvor vi oprettede Grundkurset og efterfølgende det Videregående kursus i Terapeutisk Kontakt.

Vi så, at den viden og de færdigheder kursisterne tilegnede sig, var et solidt fundament for en psykoterapeutisk uddannelse.

Vi udviklede derfor en 4-årig uddannelse af psykoterapeuter.

Instituttets formål er at udvikle og uddanne i kompetence til at arbejde med terapeutisk kontakt på forskellige niveauer m.h.p. at fremme personlig og psykisk udvikling, sundhed og selvstændighed. Det spænder fra dagligt grundarbejde, hvor det professionelle eller personlige samvær skaber menneskelig udvikling eller psykisk aflastning,  til psykoterapi.

Det teoretiske grundlag er psykodynamisk og hviler på tilknytningsteorier og objektrelationsteorier.
Instituttet integrerer terapeutiske metoder, der alle har til hensigt at udvikle jeget ved at arbejde i og med relationer.

UPS opfylder de tværministerielle vejledende kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser.

Uddannelsescenter for psykoterapi og selvudvikling tilbyder:

1-årigt Grundkursus i Terapeutisk Kontakt.

Dette kursus henvender sig bredt til personer, der ønsker at udvikle færdigheder i arbejdet med relationer. Som en del af programmet, lægges der stor vægt på personlig udvikling m.h.p. at håndtere og udvikle kontakten med andre.
Grundkurset (eller kvalifikationer, der svarer hertil) er forudsætning for optagelse på de øvrige uddannelser.

1-årigt Videregående kursus i Terapeutisk Kontakt.

Dette kursus udbydes ikke mere, da vi er i en afslutningsproces med instituttet, som planlægges at lukke i foråret 2022.

4- årig uddannelse i Dynamisk Psykoterapi.

Uddannelsen uddanner de studerende i individuel terapi, par- og gruppeterapi samt supervision individuelt og i gruppe.

Etik

UPS tilslutter sig Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler for psykoterapi samt etikregler for uddannelser, der er medlem af Uddannelsesforum i Dansk Psykoterapeutforening.
Læs mere her