Etik

UPS tilslutter sig Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler for psykoterapi samt etikregler for uddannelser, der er medlem af Uddannelsesforum i Dansk Psykoterapeutforening.

Interne etiske regler for Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS.

 1. Habilitets- og kvalitetsregler skal sikre- beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces
  – habiliteten for en person tilknyttet uddannelsen, hvor pågældende har flere roller.

  Til sikring af ovenstående gælder følgende regler:

  a. Ejerne af uddannelsen, må ikke yde de studerende ekstern psykoterapi eller supervision. Uddannelsens fast tilknyttede lærere må ikke yde ekstern psykoterapi eller supervision til studerende på de hold, læreren er tilknyttet.

  b. Eksternt tilknyttede psykoterapeuter og supervisorer kan ikke yde den samme studerende psykoterapi og supervision i samtidige forløb.

  c. En censor må ikke have personligt kendskab (f.eks. fra psykoterapi eller supervision) til en studerende, vedkommende skal vurdere.

  d. Studerendes familiemedlemmer eller andre personer med nær, personlig tilknytning kan ikke være censor, supervisor eller psykoterapeut for vedkommende.

  e. Alle medlemmer af Studierådet kan bringe etiske sager til behandling i Studierådet. Alle studerende kan anmode om behandling, evt. gennem de valgte repræsentanter for de studerende.

  f. Ved konflikt mellem en studerende og en lærer eller ejer har den studerende ret til en bisidder.

  g. Ved interne prøver med kun en eksaminator deltager en uddannet
  psykoterapeut som observatør.

  h. Undervisning med eksterne lærere uden psykoterapeutisk uddannelse sker altid med en psykoterapeut til stede.

  i. Under selvstændigt gruppearbejde på modulerne er der altid en psykoterapeut til rådighed.

  j. Lederne / lærerne er så vidt muligt tilgængelige for de studerende under hele uddannelsen.

  k. De studerende evalueres løbende hvad angår teoretisk viden, faglig kunnen og personlige egenskaber under uddannelsen.

  l. De tilknyttede studievejledere kan ikke være ejere af Instituttet, men skal have stort kendskab til alle uddannelsens forhold.

 2. Uddannelsen forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer samt sikre, at de studerende kender de interne etikregler. Herudover skal etiske spørgsmål bringes ind i uddannelsen, når det er relevant.
 3. Etiksager, der vedrører forhold på uddannelsesstedet kan bringes op i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.
  Etikudvalgets afgørelser forpligter såvel uddannelsessted som ansatte, uanset medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening.
  Sagen behandles efter Dansk Psykoterapeutforenings regler for behandling og reaktioner.
 4. Der kan være omstændigheder, som gør det nødvendigt at afvige reglerne. I sådanne tilfælde skal der udarbejdes skriftlig begrundelse, og beslutningen skal sættes på dagsordenen ved førstkommende møde i Studierådet.