1 årigt Grundkursus i Terapeutisk kontakt

1-årigt Grundkursus i TERAPEUTISK KONTAKT
Udviklende og kvalitetsskabende mellemmenneskelig kontakt

Kursets formål er at fremme hver enkelt kursusdeltagers evne til kontakt, dels på det indre personlige plan, dels på det mellemmenneskelige plan. Hensigten er øget livskvalitet.

Vi ser kontaktfeltet som afgørende for udvikling og kvalitet i alle interpersonelle forhold. Dette gælder i høj grad også i faglige sammenhænge, hvor kontakt med andre mennesker  er en del af arbejdet.

Deltagere:
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med kontakt og selvudvikling, hvad enten det er ud fra personlige og/eller faglige interesser.

Om terapeutisk kontakt:

Ved terapeutisk kontakt forstår vi:

 • en kontakt, hvor du evner at “mærke dig selv”, d.v.s. møde dig selv på godt og ondt med alle slags følelser.
 • at du på den baggrund kan være i åben dialog med andre mennesker.

Herved er du i stand til at præge forholdet til dig selv og andre mennesker på en udviklende og tilfredsstillende måde.

Psykodynamiske teoretiske og metodiske referencer

 • Tilknytnings- og objektrelationsteorier
 • Klientcentreret terapi
 • Jeg-styrkende psykodynamisk terapi
 • Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi
 • Gestaltterapi

Indhold og metode:

Kursets indhold veksler mellem teori og praksis (undervisning,
gruppeøvelser, personligt arbejde).

Vi arbejder med følgende temaer:

 • Personlighedsstruktur og forsvarsmekanismer
 • Behov og behovstilfredsstillelse.
 • Krop og bevægelse
 • Kommunikation og dialog
 • Gruppeprocesser og samarbejde
 • Mål og kontraktering
 • Aktiv lytning
 • Containment og afgiftning

Undervejs i træningen øges din bevidsthed om dine reaktionsmønstre.
Nogle af disse hæmmer din kontaktevne og dit liv.
Du må derfor i et vist omfang være indstillet på at arbejde med
dig selv.
Reaktionsmønstre grundlægges og udvikles i barndommen og
danner baggrund for din personlighed.
Bearbejdning af personlige vanskeligheder kan være krævende
og smertefuld, men er afgørende for udvikling, frihed og tillid i
kontakt med andre.

Rammer:
Kurset består af 4 moduler (internater), 120 timer fordelt over et år –
fra tirsdag kl. 18.00 til fredag kl. 15.30, samt obligatoriske møder i træningsgrupper mellem internaterne, ca. 48 timer.
Kursisterne aftaler selv tidspunkter for disse møder.

Kursussted:   Stenstruplund

Deltagerantal: 
Som hovedregel maks. 16

Litteraturliste

Priser og datoer

Tilmelding

sendes til Karna Bøllingtoft, Møgelmosevej 12, 6630 Rødding, Email: karnaboellingtoft@gmail.com

Ønskes yderligere oplysninger kontakt Kursuslederne