1 årigt Videregående Kursus i Terapeutisk kontakt

1-årigt Videregående Kursus i TERAPEUTISK KONTAKT

Personlighedsudvikling
Jeg-styrkende kontakt
Grupper og samarbejde
Kollegial vejledning

Kursets formål:

 • at deltagerne udvikler deres evne til en kontakt, der er jegstyrkende
  og ressourceudviklende, såvel individuelt som i grupper
 • at deltagerne kan påvirke gruppe- og samarbejdsprocesser i positiv retning
 • at deltagerne lærer at anvende kollegial supervision efter bestemte metoderdeltagerne får desuden mulighed for at søge optagelse på terapeutuddannelsens del II,
  såfremt kurset afsluttes med en bestået prøve svarende til prøven på uddannelsens del I.

Deltagere:

Alle, der ønsker at arbejde med
     –  personlighedsudvikling, samarbejde,
     –  lederskab og kollegial supervision.

Det forudsættes, at deltagerne har gennemgået »Grundkursus i Terapeutisk Kontakt« eller har tilsvarende baggrund.

Om jeg-styrkende kontakt:
Jeg-styrkende kontakt er et pædagogisk og terapeutisk grundarbejde, som
har til formål at styrke svage områder af personligheden.

Jeg-styrkende kontakt er relationsarbejde og foregår i og med relationer.

Jeg-styrkende kontakt udvikler individets selvfølelse og ressourcer, uanset
personlighed og alder.

Basisbegreber er empati, rummelighed og containment som aktive processer.

En sådan kontakt er et solidt fundament for udvikling i alle sammenhænge,
hvor man arbejder med andre mennesker, f.eks. inden for pædagogik, pleje,
behandling, psykoterapi og samarbejde.

Udvikling af et terapeutisk miljø kan således baseres på jeg-styrkende kontakt på gruppeplan.

At arbejde jeg-styrkende forudsætter, at man på det individuelle plan er i
stand til at opleve et andet menneske, som det er, ud fra dets egne forudsætninger. Dette kræver, at man i vid udstrækning kan rumme sig selv og adskille sine egne behov og værdisystemer fra den andens.

På gruppeplan kræves at man kan rumme og i nogen grad identificere ubevidst kommunikation i gruppeprocesser, samt udvikle sin evne til problem og konfliktløsning.

Psykodynamiske teoretiske og metodiske referancer:

 • Tilknytnings- og objektrelationsteorier
 • Klientcentreret terapi
 • Jeg-styrkende psykodynamisk terapi
 • Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi
 • Gestaltterapi

Indhold og metoder:

På de enkelte kursusdele veksles mellem teoretiske oplæg, praksis og træning.

Den enkeltes personlige udvikling er en fast bestanddel af kurset, og der
tilbydes egenterapi i nogen udstrækning.
Træningen i jeg-styrkende kontakt, lederskab og kollegial supervision foregår
under direkte eller indirekte supervision og altid med opsamling.
Desuden arbejdes der selvstændigt i træningsgrupper mellem internaterne.
Der angives relevant litteratur.

1. modul:
Overblik over teorier og metoder.
Udviklingspsykologi: Jeget/selvet/forsvar.
Psykopatologi.
Jeg-styrkende kontakt og aktiv lytning.

2. modul
Symbiose og separation.
Udvikling af jeg-funktioner.
Containment som aktiv proces.
At arbejde med reflekterende team.

3. modul:
Det projektive felt i gruppeprocesser.
Containment og udvikling i grupper.
Jeg-styrkende kontakt.
Kollegial supervision.

4. modul:
Lederskab i kontakten.
Grupper og samarbejdsprocesser.
Feed-back processer.
Undervisning og gruppeledelse.

Rammer:
Kurset består af 4 moduler (internater) 160 timer fordelt over et år –
fra mandag kl. 18.00 til fredag kl. 15.00, samt obligatoriske møder i
træningsgrupper mellem internaterne, 48 timer.
Kursisterne aftaler selv tidspunkter for disse møder.

Litteraturliste

Kursussted:  Stenstruplund

Datoer og priser

Deltagerantal:  Som hovedregel min.12 maks. 18

Ønskes yderligere oplysninger kontakt kursuslederne

I løbet af kurset benyttes eksterne undervisere

Tilmelding: sendes til Karna Bøllingtoft