1 årigt videregående kursus i Terapeutisk kontakt

1-årigt videregående kursus i TERAPEUTISK KONTAKT

Personlighedsudvikling
Jeg-styrkende kontakt
Grupper og samarbejde
Kollegial vejledning

Kursets formål:

  • at deltagerne udvikler deres evne til en kontakt, der er jegstyrkende
    og ressourceudviklende, såvel individuelt som i grupper
  • at deltagerne kan påvirke gruppe- og samarbejdsprocesser i positiv retning
  • at deltagerne lærer at anvende kollegial supervision efter bestemte metoder

Deltagere:

Alle, der ønsker at arbejde med personlighedsudvikling, samarbejde,

  • lederskab og kollegial supervision.

Det forudsættes, at deltagerne har gennemgået »Grundkursus i Terapeutisk Kontakt« eller har tilsvarende baggrund.

Om jeg-styrkende kontakt:
Jeg-styrkende kontakt er et pædagogisk og terapeutisk grundarbejde, som
har til formål at styrke svage områder af personligheden.

Jeg-styrkende kontakt er relationsarbejde og foregår i og med relationer.

Jeg-styrkende kontakt udvikler individets selvfølelse og ressourcer, uanset
personlighed og alder.

Basisbegreber er empati, rummelighed og containment som aktive processer.

En sådan kontakt er et solidt fundament for udvikling i alle sammenhænge,
hvor man arbejder med andre mennesker, f.eks. inden for pædagogik, pleje,
behandling, psykoterapi og samarbejde.

Udvikling af et terapeutisk miljø kan således baseres på jeg-styrkende kontakt på gruppeplan.

At arbejde jeg-styrkende forudsætter, at man på det individuelle plan er i
stand til at opleve et andet menneske, som det er, ud fra dets egne forudsætninger. Dette kræver, at man i vid udstrækning kan rumme sig selv og adskille sine egne behov og værdisystemer fra den andens.

På gruppeplan kræves at man kan rumme og i nogen grad identificere ubevidst kommunikation i gruppeprocesser, samt udvikle sin evne til problem og konfliktløsning.

Psykodynamiske teoretiske og metodiske referancer:

  • Tilknytnings- og objektrelationsteorier
  • Klientcentreret terapi
  • Jeg-styrkende psykodynamisk terapi
  • Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi
  • Gestaltterapi

Indhold og metoder:

På de enkelte kursusdele veksles mellem teoretiske oplæg, praksis og træning.

Den enkeltes personlige udvikling er en fast bestanddel af kurset, og der
tilbydes egenterapi i nogen udstrækning.
Træningen i jeg-styrkende kontakt, lederskab og kollegial supervision foregår
under direkte eller indirekte supervision og altid med opsamling.
Desuden arbejdes der selvstændigt i træningsgrupper mellem internaterne.
Der angives relevant litteratur.

1. modul:
Overblik over teorier og metoder.
Udviklingspsykologi: Jeget/selvet/forsvar.
Psykopatologi.
Jeg-styrkende kontakt og aktiv lytning.

2. modul
Symbiose og separation.
Udvikling af jeg-funktioner.
Containment som aktiv proces.
At arbejde med reflekterende team.

3. modul:
Det projektive felt i gruppeprocesser.
Containment og udvikling i grupper.
Jeg-styrkende kontakt.
Kollegial supervision.

4. modul:
Lederskab i kontakten.
Grupper og samarbejdsprocesser.
Feed-back processer.
Undervisning og gruppeledelse.

Rammer:
Kurset består af 4 moduler (internater) 160 timer fordelt over et år –
fra mandag kl. 18.00 til fredag kl. 15.00, samt obligatoriske møder i
træningsgrupper mellem internaterne, 48 timer.
Kursisterne aftaler selv tidspunkter for disse møder.

Litteraturliste

Kursussted:  Stenstruplund

Datoer og priser

Deltagerantal:  Som hovedregel min.12 maks. 18

Ønskes yderligere oplysninger kontakt kursuslederne

I løbet af kurset benyttes eksterne undervisere

Tilmelding: sendes til Karna Bøllingtoft