Litteraturliste Udd Dyn Psyk

Litteraturliste
Terapeutuddannelse: Dynamisk Psykoterapi.

Obligatorisk litteratur:

Antropovox:
Selvet. En essaysamling.

Susanne Bang:
Rørt, ramt og rystet.
Socialpædagogisk Bibl.

Sverker Belin:
Galskabens magt.
Hans Reitzels forlag.

Sverker Belin:
Relation før metode.
Hans Reitzel

John Bowlby:
En sikker base.
Frederiksberg: Det lille forlag.

Clarence Crafoord:
Mennesket er en fortælling.
Hans Reitzels forlag.

Clarence Crafoord:
Udviklende fortrolighed.
Hans Reitzels forlag.

Davidsen-Nielsen og Leick:
Den nødvendige smerte.
Socialpædagogisk Bibl.

Anders Evang:
Borderline.
Hans Reitzels forlag.

Gabbard og Wilkinson:
Borderlinebehandling og modoverføring.
Hans Reitzels forlag.

Susan Hart:
Den følsomme hjerne.
Hans Reitzels forlag.

Susan Hart og Rikke Schwartz:
Fra interaktion til relation.
Hans Reitzels forlag.

Niels Hoffmeyer m. fl.:
Jeg vil bestemme Kap. 3, 4, 5, 11, 12 og 13.
Forlaget Hoffmeyer.

Hanne Hostrup:
Gestaltterapi.
Hans Reitzels forlag.

Esben Hougaard m.fl.:
Psykoterapiens hovedtraditioner.
Dansk psykologisk forlag.

Ludvig Igra:
Objektrelationer og psykoterapi.
Hans Reitzels forlag.

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen:
Psykoterapeutisk praksis psykodynamisk grundlag..
Hans Reitzels forlag.

Kaplan og Sadock:
Comprehensive Textbook of Psychiatry,
8. edit..: H. Davanloos artikel om ISTDP.

Otto Kernberg m. fl.:
Borderline og psykodynamisk psykoterapi.
Hans Reitzels forlag.

Melanie Klein:
Misundelse og taknemmelighed.
Hans Reitzels forlag.

Arnhild Lauveng:
I morgen var jeg altid en løve.
Akademisk forlag

Arnhild Lauveng:
Unyttig som en rose.
Akademisk forlag

Karen Vibeke Mortensen:
Fra neuroser til relationsforstyrrelser.
Gyldendal.

Bruce D. Perry m. Fl.:
Drengen der voksede op som hund.
Hans Reitzels forlag.

Psykoterapeutforeningen:
Etiske regler.

Patricia C. Della Selva:
Intensiv dynamisk korttidsterapi.
Hans Reitzels forlag.

Erik Simonsen og Bo Møhl:
Grundbog i psykiatri.
Hans Reitzels forlag.

Jette Sinkjær Simon:
Imago kærlighedens terapi.
Dansk psykologisk forlag.

Lisbeth Sommerbeck:
Klientcentreret terapi i psykiatrien.
Akademisk forlag.

Lisbeth Sommerbeck m.fl.:
Accept, empati og ægthed  i psykoterapeutisk praksis.
Dansk psykologisk forlag

Daniel Stern og Peter Fonagy:
Affektregulering i udvikling og psykoterapi.
Gyldendal Akademisk.

Helle Holbech Sørensen m.fl.:
Metoder i relationsarbejde med hjemløse.
Ågårdens forlag.

Søren Aagaard m. fl.:
Gruppeanalytisk psykoterapi. Kap. 2, 5 og 7.
Hans Reitzels forlag.

Anbefalet litteratur:

Michael Balint:
Grundbristen.
Hans Reitzels forlag.

Bertelsen og Munk-Jørgensen:
De psykiatriske diagnoser.
Psykiatrifondens forlag.

Wilfred R. Bion:
Erfaringer i grupper.
Hans Reitzel forlag.

Habib Davanloo:
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.
Wiley & Sons.

Lise Ehlers:
De gådefulde frontallapper.
Munksgaards forlag.

Susan Hart:
Betydningen af samhørighed.
Hans Reitzels forlag.

Susan Hart:
Dissociations fænomener.
Hans Reitzells forlag

Susan Hart:
Neuroaffektiv psykoterapi med voksne.
Hans Reitzels forlag.

Harville Hendrix:
Kærlighed og samliv.
Borgens forlag.

Esben Hougaard:
Psykoterapi teori og forskning.
Dansk psykologisk forlag.

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen:
Supervision af psykoterapi.
Akademisk forlag.

Sue Johnson:
Hold mig.
Forlaget Mindspace.

Jean Liedloff:
Kontinuum – begrebet.
Hans Reitzels forlag.

Alexander Lowen:
Kærlighed, sex og dit hjerte.
Borgens forlag.

David Malan:
Individuel psykoterapi og Den psykodynamiske videnskab.
Hans Reitzel forlag.

Torben Marner:
Familieterapi Milanometoden.
Hans Reitzels forlag.

Torben Marner:
Kom, lad os snyde problemet.
Hans Reitzels forlag.

Pearls, Hefferlein og Goodman:
Grundbog i gestaltterapi.
Borgens forlag.

Marlis Pörtner:
Den personcentrede metode.
Socialpæd. Bibl.

Peter Schellenbaum:
De uelskedes sår.
Borgens forlag.

Anne-Lise Løvlie Schibbye:
Relationer.
Akademisk forlag.

Anne Stokkebæk:
Korttids terapi i grupper.
Hans Reitzels forlag

Steen Visholm:
Overflade og dybde.
Forlaget Politisk revy.

WHO ICD 10:
Psykiske lidelser og Adfærdsmæssige forstyrrelser.
Munksgaard.

D. W. Winnicott:
Leg og virkelighed.
Hans Reitzels forlag.

Jeffrey E. Young:
Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser.
Hans Reitzels forlag.

Inger Aanderaa: Relationer i teamarbejde.
Hans Reitzels forlag.

Febr. 2014