Undervisere Udd Dyn Psyk

Eksterne undervisere

Psykoterapeuter, der deltager i procesarbejde:

Hanne Christensen, studievejleder – fra 2019 fast tilknyttet underviser på terapeutuddannelsen
Lærer og psykoterapeut MPF
Bjergegade 76. 6860  Ølgod eller Engdraget 20, 6800 Varde
Tlf.:  23  49 77 07   Mail:  psykoterapeuthanne@gmail.com
www.hannechristensen.com

Helle Moltenow
Pædagog og psykoterapeut MPF
Prinsevej 18, 5631 Ebberup
Tlf.: 26 12 27 76

Eksterne undervisere med specielle temaer:

Ingelise Blåbjerg:
psykopatologi og diagnostik.
Overlæge i psykiatri og psykoterapeut

Claus Damgaard:
oplevelsesorienteret træning i lederskab, kontakt og selvafsløring sat i perspektiv til Kierkegaard.
Skuespiller og konsulent.
Har studeret medicin og psykologi

Charlotte Degel:
sammenhæng ml. krop og psyke, kropsbevidsthed.
Psykoterapeut MPF

Peter H. Hansen:
stemmehøring, teori og metode.
Pædagog og psykoterapeut

Knud Hellborn:
Neuropsykologi, sammenhæng ml. neurologi og psykologi.
Psykolog

Jane Leth Larsen:
grupper og gruppedynamikker.
Sygeplejerske og gruppeterapeut

Erik B. Smith:
gestaltterapi, teori og metode, filosofi og etik.
Jurist og psykoterapeut MPF

Parterapeut: endnu ikke aftalt for kommende hold

Eksterne psykoterapeuter og supervisorer:

Hanne Sørensen
Ergoterapeut og psykoterapeut MPF
Birkevej  8, 5230  Odense
Tlf.: 26  14  92  16   Mail:  hanne-­lis@mail.dk

Helle Moltenow
Pædagog og psykoterapeut MPF
Prinsevej 18
5631 Ebberup
TLF: 26 12 27 76 Mail: molte@mail.dk

Lene Jensen Visbech
Ergoterapeut og psykoterapeut MPF
Segaltvej 393, 8541 Skødstrup
Tlf.: 28 10 45 66    Mail:  idp@psykoterapi-lenejensen.dk

Lene Kahlen,
Pædagog og psykoterapeut MPF
6670 Holsted
Tlf.: 27 51 76 42    Mail: lene@kahlen.dk

Lisa Jeremiasen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Skyttevænget  39, 6710  Esbjerg  V
Tlf.: 30  24  72  14   Mail:  info@lisa-­jeremiassen.dk

Lisbeth Mortensen
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Nøddelunden 70, 6800 Varde
Tlf.: 30 53 25 31   Mail: lisbethdamgaard@yahoo.dk

Rita Knudsen
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Klintingvej 130, 6854 Henne
Tlf.: 20 48 20 64     Mail: ritafromknudsen@gmail.com

Eksterne psykoterapeuter:

Elisabeth Spangsbøg
Psykoterapeut MPF
Sundhedshuset, Søndergade 2, 5560 Aarup
Tlf.: 64 45 15 64 / 20 76 64 45
Mail: ems@spangsboeg www.spangsboeg.dk

Keld Hansen
Psykoterapeut MPF
Lilleager 5
7120 Vejle Ø
og
Skråvejen 5
6851 Jannerup Vestj.
tlf: 21 20 37 99
Mail: keld.hansen.dk@gmail.com www.dynamiskpsykoterapi.dk

Laila Baltser
Pædagog og psykoterapeut MPF
6200 Aabenraa
Tlf.: 22 96 66 40   Mail: lailabaltser@bbsyd.dk

Lise Skole Høy
Sygeplejerske og psykoterapeut MPF
6760 Ribe
Tlf: 30 63 81 73 Mail: liseskolehoeygmail.com

Tina Gregersen
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Nørremarksvej  29, 6800  Varde
Tlf.: 23  34  24  38   Mail:  tg@esbjergkommune.dk

Censorer

Hanne Sørensen
Ergoterapeut og psykoterapeut, MPF
Birkevej  8, 5230  Odense
Tlf.: 26  14  92  16   Mail:  hanne-­lis@mail.dk

Lisa Jeremiassen
Pædagog og psykoterapeut, MPF
Skyttevænget  39, 6710  Esbjerg  V
Tlf.: 30  24  72  14   Mail:  info@lisa-­jeremiassen.dk

Rita Knudsen
Socialrådgiver og psykoterapeut, MPF
Klintingvej 130, 6854 Henne
Tlf.: 20 48 20 64   Mail: ritafromknudsen@gmail.com