Undervisere Udd Dyn Psyk

Eksterne undervisere

Studievejleder:

Susanne Thy Clausen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Svinget 4D, Hjordkær, 6230 Rødekro
Tlf.:    23 70 58 36
Mail: susthy2012@gmail.com  

 

Psykoterapeuter, der deltager i procesarbejde:

Hanne Christensen
 fast tilknyttet underviser på terapeutuddannelsen del II
Lærer og psykoterapeut MPF
Bjergegade 76. 6860  Ølgod eller Engdraget 20, 6800 Varde
Tlf.:  23  49 77 07   Mail:  psykoterapeuthanne@gmail.com
www.hannechristensen.com

Helle Moltenow
Pædagog og psykoterapeut MPF
Prinsevej 18, 5631 Ebberup
Tlf.: 26 12 27 76

Eksterne undervisere med specielle temaer:

Psykopatologi og diagnostik.
Læge i psykiatri og psykoterapeut

Claus Damgaard:
oplevelsesorienteret træning i lederskab, kontakt og selvafsløring sat i perspektiv til Kierkegaard.
Skuespiller og konsulent.
Har studeret medicin og psykologi

Charlotte Degel:
sammenhæng ml. krop og psyke, kropsbevidsthed.
Psykoterapeut MPF

Peter H. Hansen:
stemmehøring, teori og metode.
Pædagog og psykoterapeut

Knud Hellborn:
Neuropsykologi, sammenhæng ml. neurologi og psykologi.
Psykolog

Jane Leth Larsen:
grupper og gruppedynamikker.
Sygeplejerske og gruppeterapeut

Erik B. Smith:
gestaltterapi, teori og metode, filosofi og etik.
Jurist og psykoterapeut MPF

Parterapeut: endnu ikke aftalt for kommende hold

Eksterne psykoterapeuter og supervisorer:

Britta Petersen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Vellerupvej 28, 6534 Agerskov
Tlf.: 23 36 32 72  Mail: Brittapetersen@psykoterapisyd.dk

Hanne Sørensen
Ergoterapeut og psykoterapeut MPF
Birkevej  8, 5230  Odense
Tlf.: 26 14 92 16   Mail: hanne-­lis@mail.dk

Helle Moltenow
Pædagog og psykoterapeut MPF
Prinsevej 18, 5631 Ebberup
Tlf: 26 12 27 76   Mail: molte@mail.dk

Linda Knudsen
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Tingbjergvej 2, 6230 Rødekro
Tlf.: 20 65 80 16   Mail: Lindaknudsen@psykoterapisyd.dk

Rita Knudsen
Socialrådgiver og psykoterapeut MPF
Meransletten 8, 3630 Jægerspris 
Tlf.: 20 48 20 64     Mail: ritafromknudsen@gmail.com

Eksterne psykoterapeuter:

Elisabeth Spangsbøg
Psykoterapeut MPF
Sundhedshuset, Søndergade 2, 5560 Aarup
Tlf.: 64 45 15 64 / 20 76 64 45
Mail: ems@spangsboeg www.spangsboeg.dk

Hanne Rasmussen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Elmegade 28, 5500 Middelfart
Tlf: 21 24 60 27

Kate Madsen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Elmegade 28, 5500 Middelfart
Tlf: 21 24 60 40 

Keld Hansen
Psykoterapeut MPF
Lilleager 5, 7120 Vejle Ø
      og
Skråvejen 5, 6851 Jannerup Vestj.
tlf: 21 20 37 99
Mail: keld.hansen.dk@gmail.com  www.dynamiskpsykoterapi.dk

Laila Baltser
Pædagog og psykoterapeut MPF
6200 Aabenraa
Tlf.: 22 96 66 40   Mail: lailabaltser@bbsyd.dk

Lise Skole Høy
Sygeplejerske og psykoterapeut MPF
6760 Ribe
Tlf: 30 63 81 73 Mail: liseskolehoeygmail.com

Ninna Bloch
Ergoterapeut og psykoterapeut MPF
Hebevej 12, 5800 Nyborg
Tlf: 20 68 75 58

Tina Larsen
Pædagog og psykoterapeut MPF
Ahornvej 18, 5800 Nyborg
Tlf: 60 17 07 06

Censorer

Hanne Sørensen
Ergoterapeut og psykoterapeut, MPF
Birkevej  8, 5230  Odense
Tlf.: 26 14 92 16   Mail: hanne-­lis@mail.dk

Rita Knudsen
Socialrådgiver og psykoterapeut, MPF
Klintingvej 130, 6854 Henne
Tlf.: 20 48 20 64   Mail: ritafromknudsen@gmail.com

Tina Gregersen 
Socialrådgiver og psykoterapeut, MPF
Nikolaikirkestræde 9, 6800 Varde
Tlf: 23 34 24 38  Mail: tg@esbjergkommune.dk