Kvalitetssikring

Ankemuligheder vedrørende uddannelsens kvalitet:

De studerende kan til enhver tid tage kritikpunkter og spørgsmål op på modulerne.

De studerende kan drøfte kritikpunkter vedrørende uddannelseslederne med studievejleder, supervisorer og censorer, som herefter kan gå i dialog med uddannelseslederne.

Hvis de studerende har kritik af supervisorerne og censorer, kan de drøfte dette med studievejleder og uddannelseslederne, som herefter går i dialog med den pågældende.

Ved klager over uddannelsens kvalitet er studierådet den øverste behandlende myndighed.
Studierådsmøder afholdes fast 2 gange om året og kan også indkaldes ekstraordinært, hvis mindst 2 af studierådsmedlemmerne ønsker det.

De studerende kan direkte ønske punkter på dagsordenen eller indsende en skriftlig klage.

De involverede parters habilitet vurderes under de enkelte sager. Sammensætning af uddannelsens indhold er ejernes beslutning.

Se i øvrigt Studierådets Forretningsorden.